המצאות והצטינויות

המצאות יובל מנטל שמומשו והודגמו
(פיזיביליטי סטדי טכני)
כל אלו מומשו בחמרה, בנוסף לעשרות המצאות שמומשו חלקית ושהודגמו במעבדה

  דילוג לתוכן